Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ataturk_kitapligi:makale_arsivi:ataturkun_cenaze_toreni_yas_ve_metanet_15 [2016/09/27 17:05]
metecuma
ataturk_kitapligi:makale_arsivi:ataturkun_cenaze_toreni_yas_ve_metanet_15 [2016/09/27 17:06] (current)
Line 12: Line 12:
 <wrap indent>​19 Kas覺m 1938</​wrap>​ g羹n羹, 襤stanbul'​dan Ankara'​ya Atat羹rk'​羹n cenazesinin nakil t繹reni yap覺lacakt覺. Atat羹rk'​羹n naa覺n覺n yer ald覺覺 tabut, 19 Kas覺m g羹n羹 Dolmabah癟e'​den 癟覺kar覺lmadan 繹nce cenaze namaz覺 k覺l覺nd覺. Ancak 繹ncesinde cenaze namaz覺 konusunda bir tart覺ma yaand覺. H羹k羹met, camide k覺l覺nacak cenaze namaz覺n覺n amac覺ndan sapt覺r覺labileceini d羹羹n羹yor,​ dini olaylar覺n meydana gelmesinden 癟ekiniyordu. Cenaze namaz覺 tart覺mas覺n覺,​ cenaze t繹reninin g羹venliinden sorumlu olan Orgeneral Fahrettin Altay, 繹yle anlatmaktad覺r:​ \\ <wrap indent>​19 Kas覺m 1938</​wrap>​ g羹n羹, 襤stanbul'​dan Ankara'​ya Atat羹rk'​羹n cenazesinin nakil t繹reni yap覺lacakt覺. Atat羹rk'​羹n naa覺n覺n yer ald覺覺 tabut, 19 Kas覺m g羹n羹 Dolmabah癟e'​den 癟覺kar覺lmadan 繹nce cenaze namaz覺 k覺l覺nd覺. Ancak 繹ncesinde cenaze namaz覺 konusunda bir tart覺ma yaand覺. H羹k羹met, camide k覺l覺nacak cenaze namaz覺n覺n amac覺ndan sapt覺r覺labileceini d羹羹n羹yor,​ dini olaylar覺n meydana gelmesinden 癟ekiniyordu. Cenaze namaz覺 tart覺mas覺n覺,​ cenaze t繹reninin g羹venliinden sorumlu olan Orgeneral Fahrettin Altay, 繹yle anlatmaktad覺r:​ \\
 <wrap lo><​wrap indent>"​Programa</​wrap>​ g繹re cenaze istanbul'​dan al覺nacak, Ankara'​ya g繹nderilecekti. Ankara'​ya sordum: '​Cenaze namaz覺 istanbul'​da m覺 yoksa Ankara'​da m覺 k覺l覺nacak?'​ Akama kadar bir cevap alamad覺覺m i癟in akam tekrar sordurdum. '​Yar覺n sabah Babakan Celal Bey, oraya gelecek. G繹r羹羹rs羹n羹z'​ cevab覺n覺 ald覺覺m vakit hayret ettim. Acaba bunda g繹r羹ecek ne vard覺? Ertesi sabah Bayar, geldi. Dolmabah癟e Saray覺nda g繹r羹t羹k. Cenaze namaz覺 konusunda d羹羹nceleri,​ istanbul'​da veya Ankara'​da cenaze namaz覺 esnas覺nda baz覺 dini olaylar meydana gelmesinden laik h羹k羹met 癟ekiniyordu. Kendilerine ben: 'Bir ey olaca覺n覺 sanmam. Bu gelenek olmu bir dini vecibedir., namaz k覺l覺nmazsa bu millet elli sene sonra, y羹z sene sonra mezardan 癟覺kar覺r, namaz覺n覺 k覺lar. Onun i癟in namaz k覺l覺nmayacaksa,​ beni vazifemden affetmenizi rica ederim'​ dedim"</​wrap>​ ((Fahrettin Altay, On Y覺l Sava ve Sonras覺, 襤nsel Yay覺nevi, 襤stanbul, 1970, s.501-502)) \\ <wrap lo><​wrap indent>"​Programa</​wrap>​ g繹re cenaze istanbul'​dan al覺nacak, Ankara'​ya g繹nderilecekti. Ankara'​ya sordum: '​Cenaze namaz覺 istanbul'​da m覺 yoksa Ankara'​da m覺 k覺l覺nacak?'​ Akama kadar bir cevap alamad覺覺m i癟in akam tekrar sordurdum. '​Yar覺n sabah Babakan Celal Bey, oraya gelecek. G繹r羹羹rs羹n羹z'​ cevab覺n覺 ald覺覺m vakit hayret ettim. Acaba bunda g繹r羹ecek ne vard覺? Ertesi sabah Bayar, geldi. Dolmabah癟e Saray覺nda g繹r羹t羹k. Cenaze namaz覺 konusunda d羹羹nceleri,​ istanbul'​da veya Ankara'​da cenaze namaz覺 esnas覺nda baz覺 dini olaylar meydana gelmesinden laik h羹k羹met 癟ekiniyordu. Kendilerine ben: 'Bir ey olaca覺n覺 sanmam. Bu gelenek olmu bir dini vecibedir., namaz k覺l覺nmazsa bu millet elli sene sonra, y羹z sene sonra mezardan 癟覺kar覺r, namaz覺n覺 k覺lar. Onun i癟in namaz k覺l覺nmayacaksa,​ beni vazifemden affetmenizi rica ederim'​ dedim"</​wrap>​ ((Fahrettin Altay, On Y覺l Sava ve Sonras覺, 襤nsel Yay覺nevi, 襤stanbul, 1970, s.501-502)) \\
-<wrap indent>​Orgeneral</​wrap>​ [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Fahrettin_Altay|Fahrettin Altay]] ile cenaze namaz覺 konusundaki g繹r羹meyi Bayar ise: <wrap lo>"​Benim babadan kalma hocal覺覺m da var ya... Cenaze namaz覺n覺n camide k覺l覺nmamas覺 halinde istifa edeceini s繹yleyen Altay'​a,​ bunun farz deil farz-覺 kifaye olduunu anlatt覺m. Cenaze kald覺r覺lmadan 繹nce namaz覺n k覺l覺nmas覺n覺n eriata ayk覺r覺 olmad覺覺n覺,​ yani dini h羹k羹mlere ayk覺r覺l覺k bulunmad覺覺n覺 izah ettim. B繹ylece Dolmabah癟e Saray覺nda Vak覺flar M羹d羹r羹 taraf覺ndan Atat羹rk'​羹n cenaze namaz覺 k覺ld覺r覺ld覺."</​wrap>​ (([[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Mehmet_Barlas|Mehmet Barlas]], "Celal Bayar'​覺n An覺lar覺," G羹nayd覺n Gazetesi, 9 Nisan 1976, s.7)) \\+<wrap indent>​Orgeneral</​wrap>​ [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Fahrettin_Altay|Fahrettin Altay]] ile cenaze namaz覺 konusundaki g繹r羹meyi Bayar ise: <wrap lo>"​Benim babadan kalma hocal覺覺m da var ya... Cenaze namaz覺n覺n camide k覺l覺nmamas覺 halinde istifa edeceini s繹yleyen Altay'​a,​ bunun farz deil farz-覺 kifaye olduunu anlatt覺m. Cenaze kald覺r覺lmadan 繹nce namaz覺n k覺l覺nmas覺n覺n eriata ayk覺r覺 olmad覺覺n覺,​ yani dini h羹k羹mlere ayk覺r覺l覺k bulunmad覺覺n覺 izah ettim. B繹ylece Dolmabah癟e Saray覺nda Vak覺flar M羹d羹r羹 taraf覺ndan Atat羹rk'​羹n cenaze namaz覺 k覺ld覺r覺ld覺."</​wrap>​ (([[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Mehmet_Barlas|Mehmet Barlas]], "Celal Bayar'​覺n An覺lar覺"​G羹nayd覺n Gazetesi, 9 Nisan 1976, s.7)) \\
 <wrap indent>​[[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Cemal_Kutay|Cemal Kutay]]'​覺n</​wrap>​ aktard覺覺na g繹re, cenaze namaz覺n覺n k覺l覺nmas覺 i癟in naa覺n bir camiye g繹t羹r羹lmesinin dinen art olup olmad覺覺 konusunda "​Bayar'​覺n babadan kalma hocal覺k"​ bilgisi ile yetinilmedii anla覺lmaktad覺r. Kutay, konunun 襤stanbul niversitesi retim yesi Prof. [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Mehmed_%C5%9Eerafeddin_Yaltkaya|Mehmet erafettin Yaltkaya]]'​dan sorulduunu,​ Yaltkaya'​n覺n b繹yle er'i bir zorunluluk olmad覺覺n覺,​ fakat bir kere de Diyanet 襤ler Bakan覺 [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Mehmet_Rifat_B%C3%B6rek%C3%A7i|Mehmet R覺fat B繹rek癟i]]'​ye sorulmas覺n覺 istediini,​ Diyanet 襤leri Bakan覺 [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Mehmet_Rifat_B%C3%B6rek%C3%A7i|R覺fat B繹rek癟i]]'​nin de Yaltkaya'​n覺n d羹羹ncesini paylaarak,​ <wrap lo>"​O'​nun cenaze namaz覺, tertemiz hale getirdii b羹t羹n vatanda, bu farizan覺n yerine getirilebilecei her yerde k覺l覺nabilir"</​wrap>​ dediini yazmaktad覺r.((Cemal Kutay, a.g.e., s.190)) \\ <wrap indent>​[[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Cemal_Kutay|Cemal Kutay]]'​覺n</​wrap>​ aktard覺覺na g繹re, cenaze namaz覺n覺n k覺l覺nmas覺 i癟in naa覺n bir camiye g繹t羹r羹lmesinin dinen art olup olmad覺覺 konusunda "​Bayar'​覺n babadan kalma hocal覺k"​ bilgisi ile yetinilmedii anla覺lmaktad覺r. Kutay, konunun 襤stanbul niversitesi retim yesi Prof. [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Mehmed_%C5%9Eerafeddin_Yaltkaya|Mehmet erafettin Yaltkaya]]'​dan sorulduunu,​ Yaltkaya'​n覺n b繹yle er'i bir zorunluluk olmad覺覺n覺,​ fakat bir kere de Diyanet 襤ler Bakan覺 [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Mehmet_Rifat_B%C3%B6rek%C3%A7i|Mehmet R覺fat B繹rek癟i]]'​ye sorulmas覺n覺 istediini,​ Diyanet 襤leri Bakan覺 [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Mehmet_Rifat_B%C3%B6rek%C3%A7i|R覺fat B繹rek癟i]]'​nin de Yaltkaya'​n覺n d羹羹ncesini paylaarak,​ <wrap lo>"​O'​nun cenaze namaz覺, tertemiz hale getirdii b羹t羹n vatanda, bu farizan覺n yerine getirilebilecei her yerde k覺l覺nabilir"</​wrap>​ dediini yazmaktad覺r.((Cemal Kutay, a.g.e., s.190)) \\
 <​php>​sayfa_numaralama(27);</​php>​ <​php>​sayfa_numaralama(27);</​php>​
 <​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ <​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​