Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_02 [2015/07/28 15:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 02~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +İlhami BEKİR 1933 \\ 
 +ALTIN DESTAN \\ 
 +1881 \\ 
 +Üç Kara Parçasında \\ 
 +Yıl 1881 \\ 
 +Suda kırık teknelerdir \\ 
 +Seylan, Somatra, Cava... \\ 
 +Emperyalizma:​ \\ 
 +Denizaltı \\ 
 +çıkmış ava. \\ 
 +Seyrek sakallı \\ 
 +Kara gözlü \\ 
 +Budist rahiplerin \\ 
 +Sarı vatanı \\ 
 +Vietnam \\ 
 +uykudadır. \\ 
 +Afyon yutup \\ 
 +Şekersiz yeşil çay içen \\ 
 +saçı örgülü \\ 
 +Çinli \\ 
 +korkudadır. \\ 
 +Bir ağaç gibi toprakta kök salıp \\ 
 +Mukaddes ineklerin memelerine dalıp \\ 
 +Ölülerin külünde savrulan \\ 
 +Brahman \\ 
 +ne mutludur ki... \\ 
 +Kement alıp \\ 
 +Parya avlıyor \\ 
 +İngiliz. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​