Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_03 [2015/07/28 15:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 03~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Cirit atıyor \\ 
 +Gana'​da,​ Kongo'​da,​ Nijeriya'​da \\ 
 +Sömürgeci Felemenk \\ 
 +Portekiz. \\ 
 +Gökte yıldız sahrada kum. \\ 
 +Fildişi sahilinde kahve yükleniyor \\ 
 +Toprakta çatlıyor tohum. \\ 
 +Yıl 1881 \\ 
 +Afrika \\ 
 +Süveyş'​i,​ Nil'i Deltası ile \\ 
 +İngiliz emperyalizminin emrindedir. \\ 
 +Buğday ambarı Cezayir.. \\ 
 +Cezayir'​de bankası kumpanyası okuluyla \\ 
 +Genç sömürgeci Fransa. \\ 
 +Cizvitlerin Mukaddes ülkesi \\ 
 +Katolik İspanya \\ 
 +İncil'​den ayetler okuyup \\ 
 +Kol atmış Fas'a. \\ 
 +Kıptî Casus İlyas \\ 
 +ve satılmış Tunus. \\ 
 +Tunus'​ta ihtilâlci Yunus. \\ 
 +Daha doğuda \\ 
 +Ordugâhtan uzakta bir çadır gibi \\ 
 +Korsan ülkesi \\ 
 +Müslüman diyarı \\ 
 +Tarablus. \\ 
 +Yıl 1881 \\ 
 +Sömürü \\ 
 +Osmanlı'​nın göbeğinde \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​