Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_04 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 04~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +fır dolayı \\ 
 +dolanıp \\ 
 +kan emmededir. \\ 
 +Dönem Abdülhamit dönemi. \\ 
 +Devlet batan gemi. \\ 
 +Tayfalar gemide aç. \\ 
 +Ürküntü tonilato tonilato \\ 
 +Korku kulaç kulaç.. \\ 
 +Dönem Abdülhamit dönemi. \\ 
 +Mülk bir uçtan uca padişahın \\ 
 +ve kulluk onadır. \\ 
 +Binbir akşam sabah yürü \\ 
 +Her iklimde başka kervansaray. \\ 
 +Bir uçta doğarken \\ 
 +ötede batmada ay. \\ 
 +Cidde, Medine, Şam, Halep \\ 
 +ve Manastır, Selânik onundu hep. \\ 
 +Selânik bir büyük liman \\ 
 +Selânik bir büyük şehir. \\ 
 +Balık avlar limanda balıkçılar,​ \\ 
 +Gemiler atar demir. \\ 
 +Yıl 1881 \\ 
 +Yazıyor ki kitapta \\ 
 +Yedinci babta, \\ 
 +Kızıl kıyamet kopacak \\ 
 +büyük çapta. \\ 
 +kurtarıcı gelecektir. \\ 
 +Selânik bir büyük liman \\ 
 +Selânik bir büyük şehir. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​