Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_05 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 05~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Suda balık \\ 
 +sürüleri gibi kalabalık \\ 
 +gelir gider \\ 
 +gider gelir. \\ 
 +Belinde Tarablus kuşağı, \\ 
 +Tunus sarıklı \\ 
 +Pala bıyıklı \\ 
 +İşkodralı kereste tüccarı Malisör. \\ 
 +Kafeşantan balozlar artığı \\ 
 +sör. \\ 
 +Çarşaf ferace, şalvar ve lur. \\ 
 +Fes, şapka, aba, yemeni, potur. \\ 
 +Arnavut, Sırbiyeli, Rum, Bulgar, \\ 
 +Orta Asyalı baharatçı Tatar, \\ 
 +Batılı parfümeri butikleri \\ 
 +Afrikalı Asyalı dükkân \\ 
 +Ve Yahudi bezirgân. \\ 
 +Selânik bir büyük liman \\ 
 +Selânik bir büyük şehir. \\ 
 +Şehirde mahalle \\ 
 +Mahallede iki katlı ev \\ 
 +kâgir. \\ 
 +1881 \\ 
 +Mustafa Kemal \\ 
 +Yıl 1881 \\ 
 +Kiraz mevsimi. \\ 
 +Vakit alaca karanlık. \\ 
 +Ay batacak, güneş doğmak üzere, \\ 
 +Toprak kabardı \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​