Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_07 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 07~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Kaşları çekme yay \\ 
 +Yüzü gökte ay \\ 
 +Elleri sadef beyaz. \\ 
 +Geçti dört mevsim, dört yaz. \\ 
 +Uzun ince parmaklarında \\ 
 +Amme cüzüne sarılı şeker; \\ 
 +Küçümencik sarıklılarla beraber \\ 
 +Mahalle mektebinde diz çöküp \\ 
 +İlahilerle başladı okula. \\ 
 +Ve tekrimler ve tekbirler ve \\ 
 +tehlillerle \\ 
 +Hayrola kutlu ola! \\ 
 +Babası Ali Rıza \\ 
 +Küçük memurdu o zamanlar \\ 
 +Rüsumatta. \\ 
 +Aylık verilirse \\ 
 +Üç ayda verilirdi \\ 
 +tayın da maaş da; \\ 
 +Öldü genç yaşta... \\ 
 +Sofuzade Feyzullah efendinin kızı \\ 
 +Zübeyde Hanım dul ve tasalı, \\ 
 +Dilinde eski bir Rumeli masalı \\ 
 +derdi ki: \\ 
 +Oku da büyük adam ol! \\ 
 +Ve bir akşam \\ 
 +Küçük Mustafa ilk büyük müjdeyi verdi annesine. \\ 
 +Açıldı ışıklı yol \\ 
 +Rüştiyeye girdi o sene. \\ 
 +Bir taş yapıydı Rüştiye \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​