Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_08 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 08~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Günde beş kez okunur ezan. \\ 
 +Beş kere ti çalardı borazan. \\ 
 +Yürünürdü rap rap diye. \\ 
 +Muallimi askeri \\ 
 +Kolağası Suphi Bey \\ 
 +Tabiiyye, \\ 
 +Mustafa Bey \\ 
 +Riyaziye \\ 
 +Okuturdu. \\ 
 +Bir gün \\ 
 +Mustafa Mustafa'​nın önünde durdu. \\ 
 +dedi ki: \\ 
 +Sen Mustafa ben de \\ 
 +İki baş gibiyiz bir bedende. \\ 
 +Sen Kemal ol! Mustafa Kemal!.. \\ 
 +Ve ertesi gün \\ 
 +Bütün \\ 
 +Sınıf \\ 
 +Kemal diye çağırdı onu. \\ 
 +Geldi Rüştiyenin sonu \\ 
 +Geçti Manastır idadisine \\ 
 +1896'​ydı sene. \\ 
 +Yıl 1905 \\ 
 +İki çelik süngü ile kaşı, \\ 
 +Mustafa Kemal \\ 
 +Şam'​da Yüzbaşı. \\ 
 +Yıl 1906 \\ 
 +Dönem Abdülhamit dönemi. \\ 
 +Devlet batan gemi \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​