Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_09 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 09~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Tayfalar gemide aç. \\ 
 +Dert mil mil üstüne \\ 
 +inilti kulaç kulaç. \\ 
 +Ne umut ne hareket. \\ 
 +Memleket \\ 
 +Bir uçtan öbür uca iskelet. \\ 
 +Ermeni köylerinde homurtu nargile \\ 
 +Balkan kazandır kaynayan. \\ 
 +Sırp pusuda, Bulgar ayakta, \\ 
 +Selânik'​te ihtilâl şarkıları söylüyor Yunan. \\ 
 +Selânik ey büyük ve ünlü şehir! \\ 
 +Ey Padişahların binek taşı! \\ 
 +Ey gurbet elde Ferhat onbaşı! \\ 
 +Ey başı tuğlu muhteşem vezir! \\ 
 +Ne umut ne hareket. \\ 
 +Memleket \\ 
 +Bir uçtan öbür uca iskelet... \\ 
 +Yıl 1906 \\ 
 +Kuruldu gizli cemiyet. \\ 
 +(Vatan ve Hürriyet) \\ 
 +Ve bir akşam \\ 
 +Yarı uykudayken Şam \\ 
 +Habersiz düştü yola \\ 
 +Mısır, Yunanistan, Selânik \\ 
 +Selânik'​te son mola. \\ 
 +Mustafa Kemal'​in \\ 
 +Bir namludan \\ 
 +çıkan \\ 
 +kurşundu sözleri. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​