Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_10 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 10~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Ve çelik süngüler gibi \\ 
 +yanıyordu gözleri. \\ 
 +Dedi ki: \\ 
 +- Yol iki! \\ 
 +Ya ölüm ya hürriyet! \\ 
 +Dalbudak saldı cemiyet.. \\ 
 +Aylar \\ 
 +İskambil kâğıtları gibi \\ 
 +Devriliyordu art arda. \\ 
 +İhtilâl şarkıları çınlıyordu \\ 
 +Şam'​da,​ İzmir'​de,​ Balkanlar'​da. \\ 
 +Yıl 1908 \\ 
 +Meşrutiyet. \\ 
 +31 Martta karşı ihtilâl. \\ 
 +Mustafa Kemal \\ 
 +Hareket ordusunun birinci kurmayı. \\ 
 +Bastırdı ordu \\ 
 +İstanbul'​da mektepli subay avlıyan \\ 
 +Yeşil sarıklı ayaklanmayı. \\ 
 +Yıl 1911 \\ 
 +Afrika bir sarı satranç düzeyidir: \\ 
 +Karede at, \\ 
 +Karede fil, \\ 
 +Birinde şah; \\ 
 +Birinde vezir. \\ 
 +Fildişi Sahili Nijerya, \\ 
 +Kongo, Gana, \\ 
 +Fas, Cezayir.. \\ 
 +İspanya, Fransa, Danimarka, \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​