Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_11 [2015/07/28 15:47]
cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_11 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 11~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Portekiz... \\ 
 +Geniş hasır şapkalı \\ 
 +Mantar suratlı İngiliz. \\ 
 +Sömürge halkları. \\ 
 +Kıyılardan sürülmede. \\ 
 +Hülasa \\ 
 +Afrika \\ 
 +Sömürülmede,​ \\ 
 +Yıl 1911 \\ 
 +İtalyan orduları \\ 
 +Topu tüfeği gemisi uçaklarıyla,​ \\ 
 +Senyörü, karabinerleri,​ sürgün kaçaklarıyla \\ 
 +saldırıda. \\ 
 +Gök ateş, deniz ateş, yer ateş. \\ 
 +Ölüm dal dal dökülüyor,​ \\ 
 +Sarı hurma kara zeytin ağaçlarından. \\ 
 +Zeytin gözlü hurma renkli \\ 
 +yerli halk \\ 
 +kurşuna diziliyor \\ 
 +asılıp saçlarından.. \\ 
 +Ölüm ne kadar yakın! \\ 
 +Umut ne kadar uzak! \\ 
 +Ve Libya sürüden ırak \\ 
 +yaralı bir \\ 
 +devedir. \\ 
 +Mustafa Kemal \\ 
 +Savaşta \\ 
 +En başta \\ 
 +Derne kuvvetlerinin komutanı. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​