Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_12 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 12~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Beyaz kayalıklarıyla şimdi \\ 
 +Berka \\ 
 +Bir koyun sürüsüdür. \\ 
 +Ta uzaklarda Sirte körfezi \\ 
 +Geyik boynuzu dallarıyla ağaçlar \\ 
 +Ve çöl... \\ 
 +Yaralı aslan gibi kükremede \\ 
 +Kara yeleli Bingazi. \\ 
 +Gök bakır \\ 
 +Toprak demir \\ 
 +Toprak bir uçtan öbür uca \\ 
 +mayın tarlası. \\ 
 +Derne'​de \\ 
 +Mustafa Kemal'​in çelik komutası: \\ 
 +Marş Marş! \\ 
 +Sonra \\ 
 +Yangın sarınca Anavatanı \\ 
 +düştü yola, \\ 
 +Mısır \\ 
 +Ve Romanya üzerinden \\ 
 +vardı İstanbul'​a. \\ 
 +Yıl 1912 \\ 
 +Trakya, Makedonya, Balkan \\ 
 +Yangın içinde \\ 
 +Şehirler art arda düşüyor, \\ 
 +Düşman Çatalca önlerinde. \\ 
 +Köyler ateşe verilmiş \\ 
 +Şehirler aç \\ 
 +Yıldırım çarpmış ağaç \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​