Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_13 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 13~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +gibi \\ 
 +Yerde \\ 
 +ölüler. \\ 
 +Gözlerine mil çekilmiş köylüler. \\ 
 +Kurşunlar adım atıyor. \\ 
 +Yol başlarında taze dullar yatıyor. \\ 
 +Dönem Meşrutiyet dönemi, \\ 
 +Mustafa Kemal \\ 
 +Kara kara düşünüyor \\ 
 +Durum zor, \\ 
 +Memleket hiyanet içinde. \\ 
 +Düşman Çatalca önlerinde. \\ 
 +Tek çare silâh bırakışmadır. \\ 
 +Kesildi ateş. \\ 
 +Ay süt beyaz doğar geceleri \\ 
 +Kan kırmızı batar güneş. \\ 
 +Artık \\ 
 +Ne mavi gözlü Selânik \\ 
 +Ne Manastır ne Kosova. \\ 
 +Ne liman, \\ 
 +Ne o sarı başaklı ova. \\ 
 +(Ay Rumeli Uy Rumeli \\ 
 +Yandı gönül sen gideli) \\ 
 +Birinci Dünya Savaşı \\ 
 +1914 \\ 
 +Sene 1914 \\ 
 +Mevsim yaz \\ 
 +Hava barut kokuyor. \\ 
 +Bulut toprak kabarmada. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​