Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_14 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 14~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Avrupa Asya Afrika \\ 
 +Fermada... \\ 
 +Bir yanda Bulgar, Alman, Macar \\ 
 +Bir yanda Fransız, Rus, İngiliz. \\ 
 +Yıl 1914 \\ 
 +Yedinci ay \\ 
 +yirmi sekiz \\ 
 +Büyük savaş. \\ 
 +Artık ne baş kalacak omuzda \\ 
 +Ne taş üstünde taş, \\ 
 +Karadır suları Karadeniz'​in,​ \\ 
 +Bellidir oyunu İngilizin. \\ 
 +Kahpedir Alman emperyalizmi. \\ 
 +İki harp gemisi dalınca Karadeniz'​e \\ 
 +Savaş açtı İtilâf bize \\ 
 +Yıl 1914 Ekim 29 \\ 
 +Çıplak ayakla bastık ateşe \\ 
 +Mustafa Kemal \\ 
 +Bulgaristan'​da ataşe. \\ 
 +Karşılıklı iki saf, \\ 
 +İki taraf. \\ 
 +Avusturya-Macaristan,​ Almanya, Bulgar, Türk \\ 
 +Fransa, İngiltere, Rusya! \\ 
 +Bütün sömürgeleriyle Afrika, Asya. \\ 
 +Gök yangında, Yer yangında, \\ 
 +Yedi cephede savaş. \\ 
 +Ne omuzun üstünde baş kalacak \\ 
 +Ne taş üstünde taş. \\ 
 +Kafkas kesiminde \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​