Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_15 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 15~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Diz boyu, adam boyu kar. \\ 
 +Ordular Ordularla \\ 
 +Diş dişe boğaz boğaza \\ 
 +dövüşüyorlar \\ 
 +Hava buz. \\ 
 +Kırılmış buzlu cam güneş, \\ 
 +16 Ocak 1915 \\ 
 +Sarıkamış \\ 
 +Sarıkamışta kara kış \\ 
 +Ve ilk saldırının sonu: \\ 
 +Türk bozgunu... \\ 
 +*** \\ 
 +Çanakkale önlerinde durum zor. \\ 
 +Mustafa Kemal \\ 
 +Sofya'​da bir ağacın dibinde \\ 
 +Kara kara düşünüyor. \\ 
 +İtilâf gemileri \\ 
 +Çaylak kanatlarını çırparak \\ 
 +Uçuyorlar, uçuyorlar \\ 
 +Güneş gökte bir koyun başı gibi kanıyor. \\ 
 +Hava kan rengi \\ 
 +Toprak kara buluttur yanıyor. \\ 
 +Ve Çanakkale boğazı dehşet içinde. \\ 
 +Gemiler Gelibolu önlerinde. \\ 
 +1915 Ocak \\ 
 +1915 Şubat \\ 
 +Gemiler \\ 
 +Kara kanatlı kasırga kuşlar gibi \\ 
 +Kanat \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​