Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_16 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 16~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Çırparak \\ 
 +Mavi suda uçmada, \\ 
 +Mustafa Kemal Tümen Komutanı \\ 
 +Durum zor. \\ 
 +Çanakkale'​nin dış tabyaları \\ 
 +dövülüyor. \\ 
 +Duman içinde Conk bayırı, \\ 
 +Gemiler ateş içinde, \\ 
 +Ateş açmada. \\ 
 +Cephe bozuldu, \\ 
 +Asker subaydan önce kaçmada. \\ 
 +Durum daha, daha zor \\ 
 +Mustafa Kemal Tümen Komutanı. \\ 
 +Bir tepede \\ 
 +kaya gibi \\ 
 +Dik \\ 
 +Sesi sert, sesi çelik. \\ 
 +Soruyor: \\ 
 +- Niçin kaçıyorsunuz?​ \\ 
 +- Düşman! \\ 
 +- Nerede? \\ 
 +- Aha şu tepede! \\ 
 +- Düşmandan kaçılmaz! \\ 
 +- Düşman çok! \\ 
 +- Siz Türksünüz! \\ 
 +- Cephane yok! \\ 
 +- Süngünüz var! \\ 
 +Süngü tak marş! \\ 
 +Denize dökene kadar... \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​