Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_17 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 17~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Sene 1915 \\ 
 +26 Nisan \\ 
 +Arıburnu'​ndan çıkan düşman \\ 
 +26 bin. \\ 
 +Avustralyalı,​ Kanadalı, zenci \\ 
 +General, subay, çavuş, er \\ 
 +Gökte yıldız denizde kum. \\ 
 +Durum daha zor. \\ 
 +Mustafa Kemal'​in çelik sesi duyuluyor: \\ 
 +- "Asker \\ 
 +Size ölmeyi emrediyorum"​ \\ 
 +Ve öldüler \\ 
 +57'nci alaydan 6 bin. \\ 
 +Ve o gece \\ 
 +Beyaz ay öptü yaralı alınlarından \\ 
 +6 bin şehidin. \\ 
 +İngiliz diretnotu \\ 
 +Tüter de tüter \\ 
 +42'lik gülle yağar \\ 
 +Ölümden beter. \\ 
 +Conk bayırı önlerinde \\ 
 +Bir kara çalı. \\ 
 +Fransızın gemileri \\ 
 +Kara bacalı. \\ 
 +Arıburnu alev alev \\ 
 +Yanar da yanar. \\ 
 +Hasan çavuş yaralanmış \\ 
 +Yarası kanar. \\ 
 +İsmailoğlu tepesi \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​