Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_20 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 20~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Kırk bin yaralı kırk bin esir, \\ 
 +Ve göğsünde harp nişanları ışıldayan \\ 
 +Damadı pür itimat \\ 
 +Başkomutan vekili \\ 
 +Boğaz'​daki yalısında izindedir (!) \\ 
 +Ve şimşek kanatlı kartal \\ 
 +Mustafa Kemal \\ 
 +Yetişince karşı saldırı. \\ 
 +2 Ağustos Muş.. \\ 
 +Bitlis'​te Muş'​ta kurtuluş \\ 
 +Çifte ezan okunuyor şehirde... \\ 
 +Ve şair halife sultan Reşat \\ 
 +Mesruru şat \\ 
 +Şiirler okuyor \\ 
 +Yaldızlı, atlas döşeli bir sedirde. \\ 
 +"Gafil ne bilir sahnei pür hunu gazayı \\ 
 +Titretti yine ruyi zemin arşu semayı \\ 
 +Allah yoluna cenk edelim şan alalım şan \\ 
 +Kuranda zafer vaadediyor. Hazreti Yezdan"​(!) \\ 
 +*** \\ 
 +Yıl 1916 \\ 
 +Ölüm kanat çırpmada \\ 
 +Kulaç kulaç. \\ 
 +Kilometre kilometre. \\ 
 +Deraliye'​nin halkı aç. \\ 
 +Saraylısı tok. \\ 
 +Kiminde çok. \\ 
 +Kiminde yok. \\ 
 +Ne kilerde pirinç ne un, \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​