Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_22 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 22~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Medine'​de ordu bitkin aç. \\ 
 +Mustafa Kemal Suriye cephesinde \\ 
 +Durum zor. \\ 
 +Ve İstanbul'​dan ordulara son emir geliyor: \\ 
 +- Dayan! \\ 
 +Ve \\ 
 +ve Mustafa Kemal \\ 
 +Mavi gözleri sarı kahverengi haritada. \\ 
 +Dağların yelesinden tutup \\ 
 +Dağların sırtına savurmada. \\ 
 +- Kaçmak mı? \\ 
 +Bizim kitabımızda bu yok! diyor. \\ 
 +Yok diyor Mustafa Kemal. \\ 
 +*** \\ 
 +Ve birden \\ 
 +Sardı Petrograd'​ı Volga kıyılarını \\ 
 +Kafkası \\ 
 +Kutsal ihtilâl. \\ 
 +Yer kayması, gök çatırdaması,​ \\ 
 +Ovalar yaralı bir geyik gibi solumakta. \\ 
 +Çar Rusyasında ölüler diriler ayakta. \\ 
 +Ortodoks kilisesinin Çarı \\ 
 +Kalbinin kuyruk sokumundan \\ 
 +Vuruldu. \\ 
 +Kafkas kesiminde sular duruldu. \\ 
 +Türk ordusu Irak'​ta Suriye'​de Filistin'​de \\ 
 +Hâlâ dövüşmede. \\ 
 +Şehirler ard arda düşmede... \\ 
 +*** \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​