Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_23 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 23~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Yıl 1918 \\ 
 +Temmuz Ağustos \\ 
 +Eylül ortası \\ 
 +Batıda Alman tümenleri sarılıyor. \\ 
 +Balkan'​da \\ 
 +Bulgar-Alman cephesi yarılıyor. \\ 
 +Avusturya-Macaristan tuzla buz. \\ 
 +"​Kaçıyorlar kaçıyorsunuz kaçıyoruz"​ \\ 
 +Çöl yolunda \\ 
 +Yaralı develer gibi çökmüş \\ 
 +Namlusuz havan... \\ 
 +İçi boş vagonlar \\ 
 +Dipçik semer matra içi boş kovan \\ 
 +Ve \\ 
 +Çöl sineklerinin \\ 
 +Yaralı sırtından kan emdiği \\ 
 +Ölüler ölüler ölüler... \\ 
 +Yıl 1918 \\ 
 +9'uncu ay 29. \\ 
 +Bulgaristan'​da tam çözülme, bırakışma. \\ 
 +Seksen bin Alman esir. \\ 
 +4 Ekim \\ 
 +Cermen orduları barış isteğindedir,​ \\ 
 +Kristal masasında Vilson'​un \\ 
 +Alman bırakışma notası. \\ 
 +Ekim ortası \\ 
 +Deraliye'​de düştü hükümet \\ 
 +Padişah Vahidettin 6. Mehmet \\ 
 +Çerçevesi yirmidört ayar altın \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​