Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_24 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 24~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Gözlüklerinin arkasında \\ 
 +Kara kara düşünüyor \\ 
 +30 Ekim. \\ 
 +Ordular geri dönecek. \\ 
 +Mondros. \\ 
 +Ve artık \\ 
 +Bütün umutlara paydos. \\ 
 +Çanakkale, Akdeniz, Karadeniz \\ 
 +Karada, havada, denizde \\ 
 +Kafkasya'​da \\ 
 +Galiçya Makedonya \\ 
 +Suriye Irak... \\ 
 +Yaralı aç çıplak \\ 
 +Dört yıl savaştık. \\ 
 +Ölülerin sırtına basarak \\ 
 +Çöller aştık. \\ 
 +Gölgemiz fosilleşti kumda. \\ 
 +200 bin ölü verdik \\ 
 +Hicaz'​da Balkan'​da \\ 
 +Sarıkamış'​ta Erzurum'​da. \\ 
 +Galiçya'​da can verdi Bodrumlu Mehmet. \\ 
 +Makedonya'​da Halepli Osman. \\ 
 +Çanakkale'​de Mardinli Bekir. \\ 
 +10 bin yaralı 10 bin esir. \\ 
 +Ne eser kaldı devletten \\ 
 +Ne haber geldi Ahmet'​ten \\ 
 +Ne künye ne resim \\ 
 +Bütün umutlara paydos \\ 
 +1918-30 Ekim \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​