Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_27 [2015/07/28 15:47]
cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_27 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 27~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Aylar ayların sırtından atlayıp \\ 
 +Yol alıyor. \\ 
 +Senegalli İskoçyalı devriye \\ 
 +Bir karanlık sokaktan çıkıp \\ 
 +Bir karanlık sokağa dalıyor. \\ 
 +İstanbul ey büyük ve ünlü şehir! \\ 
 +Ey padişahların binek taşı! \\ 
 +Ey başı tuğlu muhteşem vezir! \\ 
 +Ey gurbet elde Ferhat onbaşı! \\ 
 +Ey sevdiğim büyüdüğüm Aksaray \\ 
 +Fatih, Cibali, Yıldız, Ihlamur! \\ 
 +İstanbul \\ 
 +Yedi tepenin üzerine kuruludur. \\ 
 +İstanbul'​da yedi tepe var. \\ 
 +Tepelere kül kül bulut yağar. \\ 
 +Geceleri \\ 
 +Gül kırmızı batar güneş, \\ 
 +Gül beyaz doğar \\ 
 +Ay. \\ 
 +İstanbul'​da evler vardır \\ 
 +Köstebek ini. \\ 
 +Ve yalılar, konaklar, köşkler, saray. \\ 
 +Şehir yas içinde \\ 
 +Yas yürekte fıkır fıkır \\ 
 +Kaynar sudur \\ 
 +Tas içinde: \\ 
 +Ev basıyor Kavak'​ta Beykoz'​da \\ 
 +Geceleri \\ 
 +Rum çeteleri. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​