Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_28 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 28~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +1919 \\ 
 +Kurtuluş Savaşı \\ 
 +Günler geçti \\ 
 +Ayların sırtından \\ 
 +Aylar atladı. \\ 
 +1919, 14 Mayıs.. \\ 
 +Uy İzmir İzmir İzmir!.. \\ 
 +Gök karardı \\ 
 +Deniz yarıldı \\ 
 +Sular çatladı \\ 
 +Gemiler limana attı demir. \\ 
 +Pileli etekli Efzun neferleri \\ 
 +Kazabika oynuyor \\ 
 +Kordonboyu'​nda. \\ 
 +Ve itlerin iti \\ 
 +Rum metropoliti \\ 
 +Takdis etti \\ 
 +İşgalci Yunan taburlarını. \\ 
 +Ve saatlerce şom şom çaldı \\ 
 +Kiliselerin çanı. \\ 
 +İlk Türk cevabı \\ 
 +Hasan Tahsin Bey'in kurşunu. \\ 
 +Ve bir gencin \\ 
 +Yaylım ateşi izledi bunu... \\ 
 +Ve başladı katliamlar. \\ 
 +Evler ateşe verildi \\ 
 +Çöktü damlar. \\ 
 +Yüz ölü bin yaralı \\ 
 +Yanıyor Güzelyalı \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​