Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_29 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 29~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Kan içinde Kordonboyu \\ 
 +Yas içindedir ovalar \\ 
 +İlk emir \\ 
 +Miting! \\ 
 +Gök bakır toprak bakır \\ 
 +Miting! \\ 
 +Salâ getirip \\ 
 +Ateşlar yakarak \\ 
 +Havada yel \\ 
 +Toprakta sel gibi akarak \\ 
 +Miting! \\ 
 +*** \\ 
 +Yıl 1919 \\ 
 +15 Mayıs \\ 
 +Yürüyor \\ 
 +Denizde su; \\ 
 +Gökte bulut köpürüyor,​ \\ 
 +Gök dumanda. \\ 
 +Bir duyulmayan çığlıktı şimdi sessizlik limanda. \\ 
 +Mustafa Kemal gemide \\ 
 +Kumanda \\ 
 +Yerindedir. \\ 
 +Gemi şimdi \\ 
 +Kızkulesi önlerindedir \\ 
 +Güle güle! \\ 
 +Güle güle1 \\ 
 +Kurtulacaksın \\ 
 +İnan ol \\ 
 +Kadifekale \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​