Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_30 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 30~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Kordonboyu \\ 
 +Okul \\ 
 +Kışla \\ 
 +Karakol!.. \\ 
 +Hey İzmir'​in yeşili \\ 
 +Göğsü bağrı deşili \\ 
 +Yanmış yakılmış bağın \\ 
 +Sarılmış solun sağın. \\ 
 +Hey İzmir'​in mavisi \\ 
 +Göğün altın çivisi \\ 
 +Tirşe kır zümrüt ova \\ 
 +Kordonboyu Bornova! \\ 
 +Bomba kurşun süngü cop \\ 
 +Kahrol emi Galdrop! \\ 
 +İzmir'​in kavakları \\ 
 +Dökülür yaprakları \\ 
 +Hey Kadifekale hey \\ 
 +Şehit oldu Fethi bey! \\ 
 +Hey çeşme kırık testi \\ 
 +Kanlı üzüm sepeti \\ 
 +Hey yaralı koca dev \\ 
 +Hey yanan yakılan ev! \\ 
 +İzmir'​in konakları \\ 
 +Kan akar sokakları \\ 
 +Hey delik deşik yuva \\ 
 +Sisli dağ yaslı ova \\ 
 +Gök bakır toprak demir \\ 
 +Hey İzmir koca İzmir! \\ 
 +Hey suyu yaran gemi \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​