Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_31 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 31~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Sen bizi kurtar emi? \\ 
 +Yıl 1919 \\ 
 +Mayıs 15 \\ 
 +Hava bulutlu \\ 
 +Vakit erken \\ 
 +Yıl 1919 \\ 
 +16 Mayıs. \\ 
 +Mustafa Kemal \\ 
 +Dün sabah \\ 
 +Erkenden \\ 
 +uyanmıştı. \\ 
 +Galata rıhtımına \\ 
 +Bir küçük \\ 
 +küçücük \\ 
 +Gemi dayanmıştı. \\ 
 +Ve geminin çelik bacası \\ 
 +Yiğit binicisine doğru \\ 
 +Sevinçle kişneyen bir yağız \\ 
 +atın terli boynu gibi \\ 
 +dikelip öttü üç kez. \\ 
 +Yol aldı gemi. \\ 
 +Şehir geri geri \\ 
 +yürüyordu.. \\ 
 +yürüyordu.. \\ 
 +Limni'​de biten kavga \\ 
 +Samsun'​da başlıyacaktı. \\ 
 +Şimdi Anadolu \\ 
 +Yaralı aslan yüreği gibi \\ 
 +kanamaktadır. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​