Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_33 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 33~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +yol yürüyor \\ 
 +o yürüyordu... \\ 
 +Yürüyordu Mustafa Kemal. \\ 
 +Gözleri masmavi \\ 
 +Yüzü kan pençe pençe... \\ 
 +Güneş ayaklarının altında altın keçe... \\ 
 +Bir Mustafa Kemal derler \\ 
 +Mustafa Kemal Atatürk. \\ 
 +Bir Mustafa Kemal derler \\ 
 +Ululardan ulu, büyük. \\ 
 +Bir Mustafa Kemal derler \\ 
 +Halkların emri buyruğu. \\ 
 +Bir Mustafa Kemal derler \\ 
 +Harp çocuğu, halk çocuğu \\ 
 +Bir Mustafa Kemal derler \\ 
 +Ne korkusu, ne uykusu. \\ 
 +Bir Mustafa Kemal derler \\ 
 +Gözleri mavi duru su. \\ 
 +Bir Mustafa Kemal derler \\ 
 +Saçları altın köpüğü. \\ 
 +Emperyalizme dur! demek \\ 
 +Her gece düşte gördüğü,​ \\ 
 +Ne gam \\ 
 +Dağ çöker \\ 
 +Tutuşursa ovalar! \\ 
 +Ölüm kapıları bir kez çalar! \\ 
 +Ve elbet \\ 
 +Ya ölüm, ya hürriyet. \\ 
 +Libya'​da \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​