Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_34 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 34~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Çöl duman duman tütebilir \\ 
 +Şarkılar bitebilirdi. \\ 
 +Bitti \\ 
 +Balkanlar gidebilirdi \\ 
 +Gitti \\ 
 +Ayrılabilirdi Suriye, Irak, Hicaz \\ 
 +Ama Anadolu esir olmazdı. \\ 
 +Olmaz! \\ 
 +Dağ ne oldu? \\ 
 +Yandı kül oldu? \\ 
 +Yandı kül oldu memleket.. \\ 
 +Ve Anadolu \\ 
 +Yaralı aslan yüreği gibi \\ 
 +Kanamaktadır. \\ 
 +Ve yalnız \\ 
 +Mustafa Kemal dimdik, ayaktadır. \\ 
 +*** \\ 
 +Kandır kanar \\ 
 +Erzurum Van... \\ 
 +Karadeniz'​de Rum eşkıyaları. \\ 
 +Manisa önlerinde Yunan. \\ 
 +Yeldir kahır \\ 
 +Kara kara esiyor. \\ 
 +Doğuda Ermeni çeteleri \\ 
 +Yol kesiyor. \\ 
 +Bayrak direkte yanmış \\ 
 +Bacalar tütmüyor. \\ 
 +Kapılar kapanmış.. \\ 
 +Açıl kilidim açıl! \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​