Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_35 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 35~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Açılmaz! \\ 
 +Kanlı kahırlı geçecekti yaz... \\ 
 +Antalya'​da iyi insanlar oturur \\ 
 +Çağlayanları beyaz köpüklü. \\ 
 +Yaylaların tepesinden ovalara bakılır \\ 
 +Develer portakal, limon yüklü \\ 
 +Kızlar Isparta'​da gül devşirir \\ 
 +Halı dokur. \\ 
 +Mevleviler döner Konya'​da \\ 
 +Sema okur. \\ 
 +Mutluydu Isparta, Antalya, Konya \\ 
 +Ve girince İtalyan askerî Konya'​ya \\ 
 +Sular köpürmez oldu, Mevleviler dönmez. \\ 
 +Halı dokumaz oldu kızlar bu kez. \\ 
 +Urfa Kilis Antep Maraş \\ 
 +Bağrı kanlı gözü yaş. \\ 
 +Düşman taburları alayları \\ 
 +Önlerinde kordonlu sırmalı subayları \\ 
 +Geçit resmindeler. \\ 
 +Britanya neferi \\ 
 +Samsun varoşlarında yine \\ 
 +Yine Merzifon içindeler. \\ 
 +O ne günlerdi \\ 
 +On ne günlerdi hey.. \\ 
 +Tüten isli bir lâmba gibi güneş, \\ 
 +Top sesleriyle uyanmıştı İzmir. \\ 
 +Fırtınada çaylak çaylak ilerleyip \\ 
 +Gemiler atmıştı demir. \\ 
 +Jandarmalar karakollara çekilmişti. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​