Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_36 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 36~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Ve \\ 
 +Kadifekale'​ye \\ 
 +Yunan bayrağı dikilmişti \\ 
 +Bir haykırış tek yürek tek ağız: \\ 
 +Suya toprağa güneşe yemin olsun ki \\ 
 +Emperyalizmi can damarından vuracağız! \\ 
 +Çekilmişti artık ordular \\ 
 +Kaynağına çekilen sular \\ 
 +Gibi. \\ 
 +Umutsuzluk \\ 
 +Kara bir duvar gibi \\ 
 +Çekilmiş güneşe. \\ 
 +Anadolu \\ 
 +Boynu kan içinde \\ 
 +Yaralı bir at. \\ 
 +Artık ne Şam, ne Halep, ne Bağdat \\ 
 +Ordular \\ 
 +Kaynağına çekilen sular \\ 
 +Gibi \\ 
 +Çekilmiş.. \\ 
 +Direklere \\ 
 +Kara emperyalizmin \\ 
 +Kara bayrağı. \\ 
 +Dikilmiş.. \\ 
 +Deraliye yaralı bir devedir. \\ 
 +Yaşamak artık ölüm \\ 
 +Ölüm seve sevedir. \\ 
 +Bir şimşek çaktı \\ 
 +Gecelerin ortasında. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​