Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_37 [2015/07/28 15:47]
cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_37 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 37~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Başladı ulusal büyük savaş \\ 
 +Mustafa Kemal'​in komutasında. \\ 
 +Ve emir salındı \\ 
 +Kolordulara:​ \\ 
 +- Asker, halk! \\ 
 +Ayağa kalk! \\ 
 +Ve bu emre karşı koyan \\ 
 +Yani bu emre uymayan \\ 
 +Sinop'​ta bir mutasarrıf \\ 
 +Bolu'​da bir imam \\ 
 +Ve Trabzon'​da padişahçı bir müftü ile \\ 
 +Rum Polidis \\ 
 +Ve bir dönme polis \\ 
 +Ve İngiliz Muhipleri Cemiyeti \\ 
 +Ve Hürriyet İtilaf Fırkası.. \\ 
 +Ve İstanbul'​dan ilk telgraf \\ 
 +"Emri şudur ki padişahı Osmaniya'​nın \\ 
 +Kılınmaz namazı Mustafa Kemal'​e uyanın!"​ \\ 
 +Ve ilk emir: \\ 
 +Mustafa Kemal \\ 
 +Behemahal \\ 
 +İstanbul'​a avdet etmelidir \\ 
 +Ve şayet \\ 
 +Emre etmezse itaat \\ 
 +Asidir \\ 
 +Ve budur emri halife, emri Rap!" \\ 
 +Ve cevap \\ 
 +Mustafa Kemal'​den:​ \\ 
 +"​Artık İstanbul'​un emrinde değil Anadolu \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​