Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_38 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 38~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Ulus bizimle beraber \\ 
 +Ben artık \\ 
 +Sadece bir ferdi milletim. \\ 
 +Milletimin başında rütbesiz er \\ 
 +Haziran \\ 
 +İstanbul'​dan \\ 
 +Bütün vilayetlere \\ 
 +Bir ikinci Gizli şifre \\ 
 +Bir ikinci Gizli emir \\ 
 +"​Mustafa Kemal azledilmiştir. \\ 
 +Komünisttir \\ 
 +Asidir \\ 
 +Ulülemre. \\ 
 +Devlete, padişaha itilâfa, \\ 
 +Emrederiz ki her tarafa; \\ 
 +Ölü diri tutulmalıdır \\ 
 +Mustafa Kemal. \\ 
 +Katli caizdir kanı helâl."​ \\ 
 +Ve bu emir \\ 
 +Dalga dalga çarptı kayalara. \\ 
 +yel oldu, esti ovalardan \\ 
 +Ovalara. \\ 
 +Bir kaynaşma başladı Sivas'​ta. \\ 
 +Mamûretülazize vilayetle gidecek olan \\ 
 +hain-i vatan \\ 
 +Miralay Ali Galip \\ 
 +Vilâyet konağına girip \\ 
 +Vali Reşit Paşaya der ki: \\ 
 +"İcap eder ki \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​