Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_39 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 39~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Mustafa Kemal tutula. \\ 
 +Eli bağlı \\ 
 +Gönderilmeli İstanbul'​a. \\ 
 +Ve şayet \\ 
 +Gelince Sivas'​a \\ 
 +Zatialileri bunu yapmazsa \\ 
 +Ben! \\ 
 +Ben!" \\ 
 +Vali Reşit Paşa güler içinden. \\ 
 +*** \\ 
 +Mustafa Kemal Amasya'​da. \\ 
 +Yangınlı bir şarkıdır adı şimdi \\ 
 +Afrika'​da Asya'​da \\ 
 +Gözleri namluda mermi \\ 
 +Gövdesi tüfekte pırıl pırıl süngü \\ 
 +Çelik \\ 
 +dimdik \\ 
 +Ayakta. \\ 
 +Köyde kasabada şehirde \\ 
 +Kutsal genelgesi okunmakta: \\ 
 +(Vatanın tümü \\ 
 +Milletin hayatı tehlikededir) \\ 
 +Ve yüreği dağlıdır \\ 
 +"​ülkemizin istiklâli \\ 
 +Milletin kararına bağlıdır. \\ 
 +Tek adam olup dikelmek, \\ 
 +Duyurmak ulusun sesini; \\ 
 +Ulusal Kurtuluş gerek! \\ 
 +Kongre Sivas'​ta toplanacaktır. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​