Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_40 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 40~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +İlk ateş Sivas'​ta yanacaktır. \\ 
 +İki yol var, iki ihtimal: \\ 
 +Ya ölüm, ya istiklâl"​ \\ 
 +Ve bu buyruk \\ 
 +Kutsal ayet gibi \\ 
 +Okundu \\ 
 +Okulda \\ 
 +Camide \\ 
 +Karakolda. \\ 
 +Homurtu içindedir Sivas. \\ 
 +Bir tarafta halk \\ 
 +Bir tarafta şeyhülislâmın emri, \\ 
 +Sivas ünlü bir şehir. \\ 
 +Sivas ünlü bir şehirdir. \\ 
 +Sivas'​ta İnceminare,​ \\ 
 +Sivas'​ta bir mavi su. \\ 
 +Sivas'​ta Mustafa Kemal'​in adı bayrak. \\ 
 +Bir yanda diri duru halk, \\ 
 +Bir yanda halife korkusu, \\ 
 +Duvarlarda kara yaftadır: \\ 
 +"​Melundur \\ 
 +Mecnundur \\ 
 +Asidir \\ 
 +Mustafa Kemal, \\ 
 +Katli vaciptir \\ 
 +Kanı helâl, \\ 
 +Behemehal!"​ \\ 
 +Sivas'​ta İnceminare,​ \\ 
 +Sivas'​ta bir mavi su. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​