Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_41 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 41~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Ve halife korkusu \\ 
 +Duvarlarda kara yaftadır. \\ 
 +Ve meydanlarda \\ 
 +Mustafa Kemal'​i bekliyor \\ 
 +Yığınlar \\ 
 +Bir haftadır. \\ 
 +Ve son müjde \\ 
 +Son haber \\ 
 +Son telgraftadır:​ \\ 
 +(Geliyorum) \\ 
 +Alanda yığınlar \\ 
 +Gökte yıldız \\ 
 +Denizde kum. \\ 
 +Sarı bir korku sarar \\ 
 +Ali Galib'​i,​ \\ 
 +Kaçacak delik aramaktadır. \\ 
 +Köylü, işçi, asker, subay \\ 
 +Sokağa dökülmüş \\ 
 +Sokaklar, caddeler ayaktadır. \\ 
 +Ve O \\ 
 +Bir şimşek gibi çakıp geçer oradan \\ 
 +*** \\ 
 +Yıl 1919 \\ 
 +29 Haziran \\ 
 +29 \\ 
 +30 \\ 
 +Mustafa Kemal Erzurum yolunda: \\ 
 +"​Geliyorum,​ geliyoruz!"​ \\ 
 +3 temmuz. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​