Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_42 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 42~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Erzurum. \\ 
 +(Mühim merkezlerde tedabir ve tertibat için \\ 
 +emir veriyorum) \\ 
 +Ve karar: \\ 
 +Sonuna kadar \\ 
 +Padişaha \\ 
 +Emperyalizme karşı savaş... \\ 
 +Hilafet merkezinde telaş. \\ 
 +Ve yaldızlı saray salonlarında sükût \\ 
 +kesik bir baş. \\ 
 +İstanbul'​da 7 tepe var. \\ 
 +Tepelere kül kül bulut yağar. \\ 
 +Yıl 1919 \\ 
 +23 Temmuz \\ 
 +Erzurum \\ 
 +Şehirde kalabalık \\ 
 +Gökte yıldız denizde kum \\ 
 +"​Geliyorum!"​ \\ 
 +Küçük ahşap bir okulun \\ 
 +Soluk duvarlı salonu. \\ 
 +Yıl 1919 \\ 
 +23 Temmuz \\ 
 +Saatin 10'u. \\ 
 +Sallandı çöktü gök yere \\ 
 +Meydanlarda davullar çalınıyor. \\ 
 +Başladı toplantı, \\ 
 +Açıldı kongre. \\ 
 +Donmuş gibi salonda hava, \\ 
 +Ağızda ses, \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​