Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_43 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 43~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Damarda kan. \\ 
 +Mustafa Kemal Başkan. \\ 
 +Mustafa Kemal konuşuyor \\ 
 +Konuşuyor \\ 
 +Ne rica diyor ne zor, \\ 
 +Ne çekilme ne vatan gedik. \\ 
 +Fitili ateşledik, \\ 
 +Ve o bir kaya gibi dimdik \\ 
 +Konuşuyor. \\ 
 +Bir şarapnel gibi sekiyor \\ 
 +Duvardan duvara \\ 
 +Sözleri. \\ 
 +Yanıyor mavi bir kıvılcım gibi \\ 
 +mavi gözleri. \\ 
 +Kıvılcımdır yanar, \\ 
 +Salon tutuştu tutuşuyor. \\ 
 +O hâlâ \\ 
 +Bir kaya gibi ayakta dimdik \\ 
 +Konuşuyor. \\ 
 +Konuşuyor. \\ 
 +Konuşuyor. \\ 
 +Ve anlatıyor \\ 
 +(Vatanımız ve milletimiz aleyhinde verilen \\ 
 +hükümlerin iflasa mahkûm... \\ 
 +Son sözü söyleyecek olan kuvvetin \\ 
 +Milli galeyanının celâdet ruhu olduğunu.) \\ 
 +Bir duvar \\ 
 +Bir duvarın üstüne yıkılıyor. \\ 
 +sallanıyor \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​