Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_44 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 44~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Küçük ahşap okulun salonu. \\ 
 +"​Şurayı devlet... \\ 
 +Ve Anadolu'​da ulusal hükûmet \\ 
 +Kurulacaktır. \\ 
 +Milletin sesi \\ 
 +Bütün cihana duyurulacaktır. \\ 
 +Ulusal sınırlar içinde \\ 
 +Bir bütündür vatan, \\ 
 +Millet dayanacaktır. \\ 
 +Manda himaye yok!" \\ 
 +Fırladı yayından ok! \\ 
 +Ateş daha harlı kıvılcımlı yanacaktır! \\ 
 +Yıl 1919 \\ 
 +23 Temmuz \\ 
 +Küçük ahşap okulda \\ 
 +Erzurum Kongresi. \\ 
 +Ve bütün seslerin üstünde tek ses \\ 
 +Mustafa Kemal'​in sesi. \\ 
 +Tümdür vatan. \\ 
 +Bizimdir üstünde gezen, \\ 
 +Bizimdir altında yatan. \\ 
 +Parolamız ihtilâl \\ 
 +Ya hep ölüm, ya istiklâl! \\ 
 +*** \\ 
 +Tümen komutanı Arif'​ten \\ 
 +gelen mektup: \\ 
 +"​Paşam! \\ 
 +Dün akşam \\ 
 +Bekir Sami beyefendi \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​