Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_45 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 45~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Amasya'​ya muvasalat ettiler. \\ 
 +İki kişilik görüşmeyi \\ 
 +Kendileri yönettiler,​ \\ 
 +Dediler ki: \\ 
 +Yarı istiklâlden iyidir \\ 
 +MANDA. \\ 
 +Ne çıkar \\ 
 +Varsın Amerikalıda kalsın kumanda. \\ 
 +Dediler ki: \\ 
 +Mister Vilson diler ki \\ 
 +Umum memalike şamil \\ 
 +Amerika mandaterliğinin emrini amil \\ 
 +yeni bir tutum gerek. \\ 
 +Son emir sizinmiş paşam. \\ 
 +Ondanmış ilk dilek. \\ 
 +Yani maksat şu ki \\ 
 +Teklif onlardan \\ 
 +Cevap sizinki. \\ 
 +Mümessil demiş ki \\ 
 +Her türlü dilekten geçilmeli \\ 
 +Sivas Kongresince bir heyet seçilmeli \\ 
 +Ve bu heyet \\ 
 +Derhal etmelidir Amerika'​ya azimet!"​ \\ 
 +Dehşetle açıldı gözleri Mustafa Kemal'​in \\ 
 +Yırttı attı mektubu yere \\ 
 +Ve birden bire \\ 
 +Doğrulup \\ 
 +Dedi ki yanında ayakta bekliyenlere \\ 
 +Yumaşaktır,​ uysaldır \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​