Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_46 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 46~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Amerika emperyalizmi. \\ 
 +Kim manda olacak \\ 
 +Bekir Sami bey mi? Biz mi? \\ 
 +*** \\ 
 +4 Eylül \\ 
 +Yıl 1919 \\ 
 +Denize akan nehir gibi \\ 
 +Sivas'​a akıyoruz. \\ 
 +Yanıyor doğu batı kuzey güney. \\ 
 +Ve Mustafa Kemal'​in kafasında tek şey \\ 
 +tek karar. \\ 
 +"​Hakkâri Dersim Van, \\ 
 +Maraş'​tan Urfa'​dan \\ 
 +Edirne'​ye kadar \\ 
 +Vatan tektir \\ 
 +Yeni bir devlet kuruluyor \\ 
 +Ve Heyeti Temsiliye \\ 
 +Bütün vatanı temsil edecektir. \\ 
 +Amerikan mandasına gelince... \\ 
 +Yumuşaktır uysaldır \\ 
 +Amerikan emperyalizmi. \\ 
 +Manda falan filan derken \\ 
 +Gece başlar \\ 
 +Şafak sökerken.. \\ 
 +Ne İngiliz ne Amerikan \\ 
 +Bütün sömürenlere karşıyız. \\ 
 +Biz memleket \\ 
 +Biz Anadolu \\ 
 +Anti emperyalizmin öncüsü \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​