Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_47 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 47~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +yangınlı marşıyız. \\ 
 +Ölebiliriz! \\ 
 +Ölüme gülebiliriz;​ \\ 
 +Uyduluk muhal! \\ 
 +Ya ölüm ya istiklâl"​ \\ 
 +Ve bu akşam da \\ 
 +Sivas'​ta kongre devamda \\ 
 +Mustafa Kemal konuşuyor. \\ 
 +Gözleri buğulu camda. \\ 
 +"- Efendiler \\ 
 +Mr. Brown \\ 
 +Resmi bir sıfatla görüşmüyorum dedikten sonra \\ 
 +İlâve ediyor: \\ 
 +(Amerika belki mandayı kabul etmez! \\ 
 +Manda mı nedir? \\ 
 +Siz ne derseniz odur) \\ 
 +diyor. \\ 
 +Yumuşaktır uysaldır \\ 
 +Kalleştir Amerikan emperyalizmi. \\ 
 +Mandayı kim kabullenecek \\ 
 +biz mi?" \\ 
 +Ve hülasa \\ 
 +İki eylülde gelmişti Mustafa Kemal Sivas'​a \\ 
 +4 Eylülde kongre \\ 
 +Ve o başkan \\ 
 +Ve son karar \\ 
 +Ne Fransız ne İngiliz Amerikan! \\ 
 +Ya ölüm ya istiklâl! \\ 
 +Ay doğdu \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​