Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_49 [2015/07/28 15:47]
cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_49 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 49~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Mahya mahya gazlı bez gibi yanıyor \\ 
 +Antalya'​nın yüreği kanamakta, \\ 
 +Mersin ayakta, \\ 
 +Deprem içinde Adana, \\ 
 +Urfa'​da Maraş'​ta Antep'​te \\ 
 +Dokuz tabur \\ 
 +3 alay \\ 
 +Bütün güney şehirleri yanıyor. \\ 
 +Yerde kıvranıyor Hatay \\ 
 +Ve \\ 
 +Henüz 17 sinde \\ 
 +Bölük kumandanı İhsan Altay.. \\ 
 +Çıktı bir kayanın üstüne \\ 
 +Kan dolarak, yüzüne. \\ 
 +"​Gardaşlarım dedi. \\ 
 +Gardaş, gızanlar, analar, babalar! \\ 
 +Ölüm kapıları bir kez çalar. \\ 
 +Ya ölüm ya istiklâl \\ 
 +Şehrin varoşlarında nöbetteyiz \\ 
 +Susuz \\ 
 +Uykusuz \\ 
 +Ateş gözlü bin Mustafa Kemal! \\ 
 +Biz \\ 
 +Padişaha, kiliseye, sömürüye karşıyız. \\ 
 +Biz Mustafa Kemal'​in çocukları \\ 
 +Anti emperyalizmin ilk marşıyız."​ \\ 
 +Kuzey güney \\ 
 +Ölüler ayakta diriler ayaktadır. \\ 
 +Havada, toprakta \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​