Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_50 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 50~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +İhtilâl \\ 
 +Şarkıları \\ 
 +Duyulmaktadır. \\ 
 +Şehirler batıp çıkıyor \\ 
 +Dağlar inipte yükselmede. \\ 
 +Ateş yara, \\ 
 +Kandır yakar. \\ 
 +Yığınlar \\ 
 +Gidip gelmede. \\ 
 +Yaralandı Urfa'​da kırk \\ 
 +Adana'​da yüzelli yiğit. \\ 
 +Antep'​te 6 bin şehit. \\ 
 +Hey, hey! \\ 
 +Kan içinde Şahin \\ 
 +Kan içinde Şahin bey \\ 
 +Yürüyor, \\ 
 +Makineli tüfeklerle donatılmış \\ 
 +Ağır tanklara karşı. \\ 
 +Maraş'​ta Kilis'​te \\ 
 +Hep o yangınlı ihtilâl marşı. \\ 
 +Bir yankısıdır apaçık \\ 
 +Fransız'​a İtalyan'​a İngiliz'​e atılan \\ 
 +kurşun \\ 
 +Emperyalizme karşı duruşun. \\ 
 +Şehirlerde \\ 
 +Semtlere bölündü mahalleler.. \\ 
 +Her semtte bir baş. \\ 
 +Elde ne varsa, balta, gülle, taş \\ 
 +Düşman üstüne düşman üstüne. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​