Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_51 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 51~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Azınlık kiliselerinde çan.. \\ 
 +Minarelerde ezan. \\ 
 +*** \\ 
 +Duvarlarda padişahın fermanı okunuyor. \\ 
 +Düzce'​de,​ Bolu'​da,​ Gerede'​de \\ 
 +Ferman üstüne ferman. \\ 
 +Şeyhülislâm \\ 
 +Fetva çıkardı \\ 
 +"​Mustafa Kemal asılacaktır! \\ 
 +Mustafa Kemal komünist \\ 
 +Mustafa Kemal hain \\ 
 +Mustafa Kemal alçaktır. \\ 
 +Yaşaması haram \\ 
 +Öldürülmesi haktır."​ \\ 
 +*** \\ 
 +Sapanca'​da İzmit'​te çeteler. \\ 
 +Yanıyor beriler öteler: \\ 
 +Ve gök ağaçtan \\ 
 +Yaprak yaprak dökülürken \\ 
 +Mühürlü fermanı padişahın \\ 
 +Bütün umut, \\ 
 +Bütün güvenç, \\ 
 +Mustafa Kemal'​dedir. \\ 
 +Millet ayakta dimdik \\ 
 +Ve Altıncı Mehmet Vahidettin \\ 
 +Kötürüm haldedir. \\ 
 +İstanbul'​un Kara Günleri \\ 
 +Yıl 1920 \\ 
 +Martın 16'​sı. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​