Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_52 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 52~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Beşiktaş Dolmabahçe kıyısı \\ 
 +dumanda. \\ 
 +Katran köpüklü dumanlarıyla \\ 
 +Karada kurt sürüleri gibi \\ 
 +soluyor \\ 
 +gemiler \\ 
 +limanda. \\ 
 +Sokakların kalbi durmuş, \\ 
 +Nabzı atmıyor. \\ 
 +Bomboş şehir. \\ 
 +Gemiler ilerliyor \\ 
 +Gemiler attı demir. \\ 
 +Güneş bulutların altında isli lâmbadır. \\ 
 +Henüz sabah olmada. \\ 
 +İskoçyalı deniz piyadesi \\ 
 +Sokaklara dolmada. \\ 
 +Ağaçlarda kuşlar taş. \\ 
 +Kanatları kanlı gagaları kara mor. \\ 
 +Caddeler yere serili. \\ 
 +Mangalar bölükler ilerliyor. \\ 
 +Şehrin bütün yolları tutulmuş \\ 
 +İşte şimdi Meclis önünde, \\ 
 +Şimdi köprü üstünde, \\ 
 +Şimdi Maçka'​da,​ \\ 
 +Şimdi Şişlideler. \\ 
 +Mangalar dalıyor sokaklara \\ 
 +birer birer. \\ 
 +İşte sokakta \\ 
 +Ta uzakta \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​