Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_54 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 54~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +On beş yaralı \\ 
 +Üç yiğit şehit. \\ 
 +Dördüncüyü \\ 
 +Nizamiye kapısında astılar. \\ 
 +Ve \\ 
 +Meclis binası önünde \\ 
 +Üç İngiliz mangası var... \\ 
 +*** \\ 
 +Mustafa Kemal \\ 
 +Sarı altın saçlarından \\ 
 +Ter akarak \\ 
 +Sık ve sinirli \\ 
 +Nefes almada. \\ 
 +Ve telgrafçı Hamdi Efendi hâlâ \\ 
 +Deraliye'​de makine başında \\ 
 +Bilgi salmada. \\ 
 +Son haber: \\ 
 +"​Burası da basıldı \\ 
 +Dış kapıdan içeri girdiler. \\ 
 +Düşman Derince istikametinde ilerliyor."​ \\ 
 +Mustafa Kemal ayakta \\ 
 +Kes! diyor. \\ 
 +(Artık yedi yüzyıllık Osmanlı devletinin hayat ve \\ 
 +hâkimiyeti sona erdi) \\ 
 +İstanbul'​da yüzlerce top \\ 
 +Yirmi milyon mermi \\ 
 +Sayısız fişek \\ 
 +Tüfek. \\ 
 +İstanbul'​da yedi tepe var. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​