Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_56 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 56~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Okursunuz ölümünü \\ 
 +Pazar günü. \\ 
 +Ne gerek \\ 
 +Ni dek?" \\ 
 +Cevap: \\ 
 +- Ne gerekse onu yap! \\ 
 +*** \\ 
 +Bu Rasim'​in ikinci mektubu. \\ 
 +"Hani şu Hasan \\ 
 +Galata'​da karakol basan... \\ 
 +Şifreyi söylesin diye. \\ 
 +Sökmüşler dişini, tırnağını,​ \\ 
 +Bağlamışlar direğe. \\ 
 +De be! demişler \\ 
 +Anmamış. \\ 
 +Üç teneke gaz döküp ateşlemişler \\ 
 +Yanmamış. \\ 
 +Sabah \\ 
 +Çok erken \\ 
 +Ay ışık eteğini toplayıp \\ 
 +Şafak sökerken, \\ 
 +Bir manga Senegalli sömürge askerî, \\ 
 +Başlarında zabitleri; \\ 
 +Bakmışlar ki \\ 
 +Direkte ne ölüsü var ne dirisi. \\ 
 +Direkte kanla yazılmış üç söz \\ 
 +Şifreyi çözemedim sen çöz! \\ 
 +Bartına ulaştı gemi. \\ 
 +Altı top yirmi bin mermi. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​