Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_57 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 57~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +*** \\ 
 +Bu \\ 
 +Apti'​nin üçüncü mektubu \\ 
 +"Dün gece \\ 
 +Bayburtlu deli Behice \\ 
 +Cephanelikte tünel açıp \\ 
 +Fişek sandığını sırtlayınca \\ 
 +Çökmüş ansızın toprak, \\ 
 +Altında kalmış Behice. \\ 
 +Ne temeli belli mahzenin ne tavanı, \\ 
 +Toprak altı üstü, dört yanı- \\ 
 +- Nidek? demiş, \\ 
 +Ölüme şanla gidek! demiş, \\ 
 +Ateşlemiş cephaneliği. \\ 
 +Önce saçları ateş almış, \\ 
 +Sonra kaşları, sonra kirpiği"​ \\ 
 +Delice \\ 
 +Behice \\ 
 +Öldü dün gece \\ 
 +Nidek?"​ \\ 
 +- Duası gerek! \\ 
 +*** \\ 
 +Bu \\ 
 +Hasan'​ın yedinci mektubu. \\ 
 +Telgrafçı Cemal \\ 
 +Gayretli metin bir arkadaş. \\ 
 +Yedi yara almış Çanakkale'​de \\ 
 +İlk ödevi telgrafçılıktı \\ 
 +Edirne'​de. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​