Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_58 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 58~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Halep'​te şifre çavuşu. \\ 
 +Ve bir akşam \\ 
 +Düşerken Şam \\ 
 +Size emirber olmuş \\ 
 +Tek ayakla gelmiş İstanbul'​a. \\ 
 +Bir ay var ki \\ 
 +Yeri kazarak \\ 
 +Kadırga'​da fişek yüklüyorduk. \\ 
 +Bize o \\ 
 +Bodrumda peksimet taşırdı. \\ 
 +Tek ayakla, \\ 
 +Bu sabah \\ 
 +Öbür dünyaya göçtü emri hakla. \\ 
 +Ölürken dedi ki: \\ 
 +Son nefesimde istediğim şey, \\ 
 +Duysun adımı Mustafa Kemal! \\ 
 +Deyin ki, \\ 
 +Şerefle öldü telgrafçı Cemal. \\ 
 +Not- \\ 
 +Bugünkü gazetelerde \\ 
 +Sivas kongresi yazılmış. \\ 
 +Not- \\ 
 +Hani şu azılı \\ 
 +Palikarya \\ 
 +Var ya \\ 
 +Dün gece evini bastık. \\ 
 +Bir fenerin dibinde \\ 
 +Bacaklarından \\ 
 +Astık. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​