Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_59 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 59~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +*** \\ 
 +Hey! \\ 
 +Dağ yolunda türkü çağırıyorum. \\ 
 +Yıldızlar çakıyor \\ 
 +Çak, çak! \\ 
 +Hey! \\ 
 +Buluttur saran beni \\ 
 +Yarın nolacak? \\ 
 +Bayram yerinde tezgâh kurulur, \\ 
 +Allı morlu köy kızları \\ 
 +Ağızlarında çam sakızları,​ \\ 
 +Ellerinde kiraz sepeti. \\ 
 +Kirazlar al \\ 
 +Kirazlar bal \\ 
 +Hey Mustafa Kemal, Mustafa Kemal! \\ 
 +Mustafa Kemal hey! \\ 
 +Bayramda tezgâh kurulur \\ 
 +Salıncağında kolan vurulur. \\ 
 +Git babam git ayak yorulur \\ 
 +kalp yorulmaz. \\ 
 +Tüfeği almışım elime \\ 
 +Fişeği salmışım belime. \\ 
 +Varsın gavur üstüme üstüme, \\ 
 +Yedi canım olsa veririm can. \\ 
 +Hey Helime Helime \\ 
 +Künyem Kadri Erzincan \\ 
 +Babam ölmüş Yemen'​de \\ 
 +Ölem Sakarya'​da ben de \\ 
 +Edeyim yemin \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​