Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_60 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 60~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Kara gözüne ki Helime'​nin \\ 
 +Bize saldıranlara vuracağım tezden \\ 
 +Vuracağım! vuracağım! \\ 
 +Mustafa Kemal'​in yanında duracağım! \\ 
 +Bombam biterse kafamı savuracağım \\ 
 +Hey gavur! gavura! \\ 
 +Dura dura \\ 
 +Vura vura \\ 
 +Savaşacağım hey! \\ 
 +Dağ yolunda türkü çağırıyorum. \\ 
 +Elimde tüfek \\ 
 +Fişenkliğimde fişek \\ 
 +Yıldızlar çakıyor"​ \\ 
 +Çak çak \\ 
 +Buluttur saran beni \\ 
 +Yarın tezden savaş olacak \\ 
 +Edeyim yemin \\ 
 +Kara gözüne ki Helime'​nin \\ 
 +Bize saldıranlara vuracağım tezden. \\ 
 +Ölüm bizden rahmet sizden"​ \\ 
 +*** \\ 
 +Memedim! \\ 
 +Gece dün \\ 
 +Seni düşümde gördüm, \\ 
 +Uyandım \\ 
 +Yanımda göremedim. \\ 
 +Mektubunda \\ 
 +Onbaşı oldum demişsin, \\ 
 +Gaza kurşunu yemişsin, \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​